Echokardiografia

Niezwykły rozwój echokardiografii odmienił w ciągu ostatnich lat algorytmy diagnostyki kardiologicznej. Szczegółowe obrazowanie serca i możliwości obliczania wielu ważnych klinicznie parametrów hemodynamicznych sprawiły, że obecnie znacznie rzadziej stosuje się metody inwazyjne. Echokardiografia stanowi ważną, nieinwazyjną metodę, która jest powszechnie stosowana do oceny anatomii i czynności serca. Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) oraz naczyń wieńcowych. Informacje te uzyskuje się dzięki zastosowaniu różnych systemów echokardiograficznych (echokardiografia jedno-, dwuwymiarowa, doplerowska itp.).

Wykorzystuje się w niej ultradźwięki. Powszechnym badaniem jest echokardiografia przezklatkowa wykonywana z odpowiednich miejsc przyłożenia głowicy badającej tzw. "okna echograficzne". W warunkach szpitalnych można zastosować echokardiografię przezprzełykową ,dzięki której badamy serce z małej odległości, zwiększając możliwości diagnostyczne. Przeważnie stosuje się ultradźwięki o częstotliwości 1 do 10 MHz. Pacjent do badania kładzie się na plecach lub na lewym boku z lekko uniesioną górną połową ciała, a lekarz przesuwa koniuszek głowicy pokryty żelem, po określonych częściach klatki piersiowej.

echokardiografia

Wskazania do wykonania badania echokardiograficznego:

 • Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego)
 • Wady serca wrodzone i nabyte
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie)
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca)
 • Choroby naczyń (np. tętniak aorty)
 • Choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna)
 • Zaburzenia czynnościowe i anatomiczne serca płodu - echokardiografia płodowa badanie wykonuje ginekolog-położnik)
 • Inne (urazy serca, nowotwory serca)
powrót