Aparaty USG

Aparat ultrasonograficzny

Gabinet jest wyposażony w nowoczesny aparat ultrasonograficzny Medison Sonoace X8.
Tryby obrazowania:
B-mode, M-mode, M-mode (anatomiczny), THI (obrazowanie harmoniczne i harmoniczne z odwróconym impulsem, PPI) Tryby dopplerowskie o najwyższej czułości: Color, Power, PW, kierunkowy, CW, Tkankowy Tryby specjalne: obrazowanie 3D/4D, obrazowanie trapezoidalne, obrazowania panoramiczne, obrazowanie z kontrastem

Funkcje specjalne i dodatkowe:

 • Pakiet 3DXI™ (eXtended Imaging): Multi Slice View™, Oblique View™, Volume CT™, Orientation Cube™
 • VOCAL™ (automatyczny pomiar objętości narządów)
 • STIC (obrazowanie serca płodu na żywo)
 • QuickScan™ (automatyczna optymalizacja obrazu B i PW)
 • MagiCut™ (wirtualny skalpel do obróbki obrazów w trybie 3D)
 • SCITM (Spatial Compound Imaging) – obrazowanie krzyżowe poprawiające jakość obrazu na głowicach liniowych
 • Stress Echo i EKG (w wersji CV)
 • Strain Image™ (w wersji CV)

Funkcje poprawiające jakość obrazowania:

 • FSI™ (Full Spectrum Imaging) - wykorzystanie pełnego spektrum odbieranego sygnału (na wielu częstotliwościach jednocześnie)
 • SRF™ (Speckle Reduction Filter) – redukcja szumów echa w trybie 2D
 • Dynamic MR+™: optymalizacja obrazu B i trybu 3D/4D, poprzez wygładzenie obrazu i poprawę kontrastu.
aparat_usg
powrót