ABPM

24 - godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

24 - godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi zostało wprowadzone do praktyki klinicznej w latach 90-tych XX wieku. Ciśnienie tętnicze krwi rejestruje niewielkie elektroniczne urządzenie połączone gumowym przewodem z mankietem założonym na ramieniu badanego. Jedną z podstawowych zalet tej metody jest możliwość określenia dobowego rytmu ciśnienia krwi. Bardzo istotne znaczenie ma analiza ciśnienia tętniczego w trakcie aktywności dziennej oraz odpoczynku nocnego. Brak 10% spadku wartości ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych charakteryzuje się złym rokowaniem przebiegu choroby nadciśnieniowej. Istotnym aspektem automatycznej rejestracji ciśnienia tętniczego jest możliwość wykrycia tzw. nadciśnienia białego fartucha, gdy stres związany z wizytą pacjenta u lekarza znacznie podwyższa wartości ciśnienia tętniczego w trakcie jego pomiaru. Weryfikacja wartości ciśnienia tętniczego pozwala na rezygnację z leczenia farmakologicznego u około 40-50% pacjentów. 24 - godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego krwi ma istotne znaczenie prognostyczne w przewidywaniu powikłań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Metoda ta jest szczególnie przydatna w monitorowaniu leczenia obniżającego ciśnienie tętnicze krwi a także pozwala na określenie wpływu leków na rytm dobowy ciśnienia tętniczego. Oprócz rozpoznania nadciśnienia tętniczego oraz monitorowania efektów leczenia wskazaniami do przeprowadzenia tego badania są również: duże wahania ciśnienia tętniczego w nocy, brak reakcji na leczenie, nadciśnienie napadowe, występowanie epizodów nagłego spadku ciśnienia tętniczego połączone z zasłabnięciami lub omdleniami. Metoda ta jest również przydatna w wykrywaniu wtórnych postaci nadciśnienia a także tzw. zespołu nocnego bezdechu połączonego z nadciśnieniem tętniczym. Przedstawione sytuacje kliniczne są trudne do rozpoznania przy zastosowaniu tradycyjnego pomiaru ciśnienia, 24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania i co za tym idzie włączenie odpowiedniego leczenia.

abpm_01 abpm_02
powrót