Doświadczenie

 • 1965 – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łodzi
 • 1971 – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1975 – specjalizacja I stopnia z Chorób Wewnętrznych
 • 1981 – specjalizacja II stopnia z Chorób Wewnętrznych
 • 1984 – specjalizacja z Kardiologii, pod kierunkiem: Prof. D. Aleksandrow, Prof. A. Wysznacka, Kierownik specjalizacji: Prof. A. Dąbrowski
 • 1985 – 1996 Ordynator Oddziału Wewnętrznego 113 Szpitala Wojskowego w Grudziądzu
 • Kierownik specjalizacji z Chorób Wewnętrznych:
 • I stopień 7 lekarzy
 • II stopień 8 lekarzy
 • z Kardiologii: 2 lekarzy
 • Członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Certyfikaty

certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
powrót