Twoje Życie to Twoje Serce zacznij o nie dbać! dr W. Sadłecki

ABPM

Metoda przydatna w monitorowaniu leczenia obniżającego ciśnienie tętnicze krwi a także pozwala na określenie wpływu leków na rytm dobowy ciśnienia tętniczego.

więcej

Holter EKG

Poznanie 24 – godzinnego zapisu EKG zmieniło wiele dotychcza- sowych poglądów na zakres norm czynności serca.

więcej

Próba wysiłkowa

Badanie diagnostyczne stosowane w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny.

więcej

Echokardiografia

Nieinwazyjna metoda, która jest powszechnie stosowana do oceny anatomii i czynności serca. Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca.

więcej